Joskus
Satunnaisuuksia
Tänään
Yhdeksän
Stereofoninen

ALKUUN